فعالیت ۱۶ نانوایی در شهر ساوه شبانه روزی شد| نانوایی ساوه

فعالیت ۱۶ نانوایی در شهر ساوه شبانه روزی شد| نانوایی ساوه

فعالیت ۱۶ نانوایی در شهر ساوه شبانه روزی شد

به گزارش پایگاه خبری ساوه خبر , با دستور استاندار مرکزی و پیگیری فرماندار ساوه مبنی بر افزایش سهم آرد و ساعات فعالیت روزانه برخی نانوایی ها در ساوه , ۱۶ نانوایی در نقاط مختلف شهر از این پس از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ نان تازه به دست مردم خواهند داد.

شهروندان میتوانند در صورت رویت تخلف موارد را با شماره موبایل رئیس اتحادیه ۰۹۱۲۵۵۵۰۶۱۴ در میان بگذارند.