عزاداران ساوجی در مراسم پیاده روی جاماندگان کربلا در روز اربعین حسینی

عزاداران ساوجی در مراسم پیاده روی جاماندگان کربلا در روز اربعین حسینی

عزاداران ساوجی در مراسم پیاده روی جاماندگان کربلا در روز اربعین حسینی