محمد رضا علیزاده : فرمانداری ویژه آب نبات و مسکنی بود برای فراموشی دردهای ساوه و زرندیه از ناملایمات استان 

این فعال رسانه ای ساوجی با یاداشتی پر از گلایه نسبت به عملکرد مسئولان ساوجی در سالیان گذشته در کانال تلگرامی خود از فرمانداری ویژه ‚ظهور آقازادگی در ساوه ‚قانون مالیات بر ارزش افزوده و …به نوع خاصی که فقط علیزاده میتواند انتقاد کند اعتراض کرد

توصیه ای برای نطق نماینده ساوه و زرندیه در مجلس

مغرورانه در مواجه با غرور بی جا در کلام نزده ام تامل می کنم .

علی رغم آنکه بعید می دانم فرستاده ساوه و زرندیه به مجلس بتواند چنین سخن کند ولی با صراحت تمام برای دفاع از منافع مردم شما را توصیه می کنم

فرمانداری ویژه مرده ای است که اگر زنده بود به اندازه ارزنی در برابر قانون ابتر ارزش افزوده نمی ارزید و توصیه می کنم از این مرده در مجلس سخن نکنید ارزش ندارد .

جای آن دارد از ظلم به مردمتان سخن کنید که اگر نماینده مردم ❓بودم از استدلال ظلمی که قانون ابتر ارزش افزوده بر حاشیه شهرم مستولی ساخته می گفتم و البته از مردمم برای نگفتن های قبلی حتما عذرخواهی و جبران کوتاهی غیر ممکن ام را می کردم .

اگر اندکی وقت سخن از تریبون اکثریت طلب ظلم کننده دولت و مجلس با قانون ابتر ارزش افزوده بر دیارم داشتم حتما از نرسیدن آب و دست اندازهای من درآوری در این مسیر سنگلاخی می گفتم .

اگراندکی وقت داشتم بدون شک از حضور بزرگترین زمین خوران قانونمند من درآوری در سرزمینم از جمعه زاده تا فرزند زاده ها و رانت زاده ها می گفتم

فرمانداری ویژه گفتن و نگفتنش و بودن ونبودنش دردی از مردم دوا نمی کند درد ساوه وزرندیه با انتصاب فرزندان شایسته آن در کابینه اداری استانداری و ادارات شهر اراک و شهرستان های استان مداوا می شود و این راه بهتر است

فرمانداری ویژه آب نبات و مسکنی بود برای فراموشی دردهای ساوه و زرندیه از ناملایمات استان و البته بخاطر فراموشی درک تقسیمات کشوری و بماندهای آن بهتراست عدالت با محاسبه داشته های چهاردهه ای مرکز استان با ساوه وزرندیه مقیاس شود.

مثل همه این حدود سه سال سعی کردم درد اصلی را بگویم گرچه شما هرگز نخواستید در آن تامل کنید و دنبال ذهنیات قطعا اشتباه خود بودید به مردم برگردید.

براحتی می توان حرف ها را برای ایامی گذارد که شما انتخاب نخواهید شد ولی رنج ودرد مردم الویتم بوده و هست و آخرین توصیه ام بشما آنستکه که دوران سخنان ناسوده پایان یافته بهتر است راه اتحاد با مسوولین و رسانه ها را برتابیدوهر سخنی را برداشت مثبت کنید و منافع مردم را برتابید.

سخن بسیارولی یارای شنیدن می خواهد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :