انتخابات تعیین انجمن مسئولین فنی و کارشناسان غذایی، آرایشی و بهداشتی

انتخابات تعیین انجمن مسئولین فنی و کارشناسان غذایی، آرایشی و بهداشتی

🔺انتخابات تعیین انجمن مسئولین فنی و کارشناسان غذایی، آرایشی و بهداشتی استان مرکزی در ساوه برگزار شد

دکتر علیمرادیان معاون دانشگاه علوم پزشکی اراک مطرح کرد:
🔹فعالیت ۵۰۰ واحد تولیدی سلامت محور در استان مرکزی

دکتر هاشمی رئیس هیات مدیره انجمن مسئولین فنی و کارشناسان غذایی، آرایشی و بهداشتی استان مرکزی:
🔹نبود تشکل صنفی در این حوزه موجب شد که بنیان اتفاق بزرگی در استان صنعتی مرکزی شکل گیرد و انجمن فنی استان مرکزی با اخذ مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند صنعت استان را به رخ بکشد تا جایگاه استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور نمایان شود.