پایگاه خبری ساوه

اخبار ساوه

اخراج قریب الوقوع بیش از ۲۰۰ کارگر شرکت کاریزان خودروی ساوه

درخواست کارگران شرکت کاریزان خودرو از نماینده مجلس و مسئولین استانی و شهرستانی برای جلوگیری از بحران کارگری در این واحد صنعتی و تولیدی

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :