آخرین وضعیت ورزشگاه ساوه برای میزبانی بازی های خوشه طلایی در لیگ یک

علی میرزایی فرماندار ساوه:علیرغم اراده موجود در سطح استان مرکزی، سرعت بازسازی این مجموعه به علت عدم وجود نقدینگی بابت انجام پروژها و وجود اسناد خزانه، پایین است. با توجه به پایان سال مالی و عدم در نظر گرفتن اعتبارات در این مجموعه، همینک با توجه به خواست افکار عمومی و جوانان ورزش دوست ساوجی، برای میزبانی خوشه طلایی از سایر تیم های لیگ دسته یک در حال پیگیری و تلاش هستیم. در راستای استاندارد سازی مجموعه چمران نهایتا دوبازی ابتدایی خوشه طلایی در خارج از خانه خواهد بود که با توجه به عزم مدیران استانی شاهد میزبانی این تیم در زمین اختصاصی خود از سایر تیم های لیگ دسته اول کشور خواهیم بود.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :