به گزارش خبرگزاری ساوه خبر – در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن , بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای حوزه ساوه و زرندیه به شرح فوق اعلام میشود.
روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ساوه

اسامی کاندیدای حوزه ساوه و زرندیه

این خبر را به اشتراک بگذارید :