خبر فوری ساوه | سه عضو شورای شهر ساوه تعلیق موقت  شدند

خبر فوری ساوه | سه عضو شورای شهر ساوه تعلیق موقت  شدند

سه عضو شورای شهر و یکی از مدیران دولتی ساوه تعلیق موقت  شدند

اختصاصی ایرسا نیوز : با صدور کیفرخواست های جداگانه سه عضو شورای شهر و یک مدیر دولتی ساوه تعلیق موقت شدند تعلیق  این افراد در ادامه  بررسی  پرونده سال گذشته شهرداری ساوه میباشد به گزارش خبرنگار ما سلب عضویت و یا تعلیق دائمی این افراد پس از صدور رای نهای دادگاه مشخص خواهد شد با تعلیق موقت این سه عضو  به زودی سه اعضلی تن عضو علی البدل شورای شهر ساوه  جایگزین  و معارفه خواهند شد .

پایان /