اخبار حزب اعتماد ملی |آخرین جزئیات از درگیری در حزب اعتماد ملی

اخبار حزب اعتماد ملی |آخرین جزئیات از درگیری در حزب اعتماد ملی

درگیری در حزب اعتماد ملی 

توییت حق شناس از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی وتائید حمله سازمان یافته به کنگره این حزب