تکذیب خبر ورود گروه فشار به کنگره اعتماد ملی

تکذیب خبر ورود گروه فشار به کنگره اعتماد ملی

تکذیب خبر ورود گروه فشار به کنگره اعتماد ملی

به گزارش ایرسا نیوز: در حالی که حق شناس عضو شورای شهر تهران در توئیتی نوشت، کنگره به دلیل حضور گروه فشار بهم خورد و نا تمام ماند اما برخی کانال های خبری نزدیک به اعتماد ملی نوشتند : پس از اعلام الیاس حضرتی مبنی بر اینکه کنگره به درخواست وزارت_کشور برگزار شده و بنا نداریم ترکیب هیات رییسه را تغییر دهیم و از موافقین درخواست کرده قیام کنند.

پس از قیام اکثریت اعضا، کنگره به درگیری کشیده شده‌است.

همچنین حجت‌الاسلام منتجب نیا کنگره را به نشانه قهر ترک کرده است.