رمدسیویر پرمصرف‌ترین داروی سال |رمدسیویر

رمدسیویر پرمصرف‌ترین داروی سال |رمدسیویر

رمدسیویر پرمصرف‌ترین داروی سال

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: سال گذشته «رمدسیویر» پرمصرف‌ترین داروی سال بوده است.