راهپیمایی حماسه ۹ دی در ساوه برگزار می شود.

راهپیمایی حماسه ۹ دی در ساوه برگزار می شود.

راهپیمایی حماسه ۹ دی در ساوه برگزار می شود.

🔸 این مراسم روز پنجشنبه ، نهم دی ماه ، ساعت ۱۰:۳۰ از ابتدای خیابان انقلاب آغاز می شود و حرکت تا میدان انقلاب ادامه دارد که در پایان تجمع در مسجد انقلاب انجام می شود .