شهید محمد حسن جلیلی |شهید محمد حسن جلیلی ساوه

شهید محمد حسن جلیلی |شهید محمد حسن جلیلی ساوه

شهید محمد حسن جلیلی

شهید محمد حسن جلیلی ساوه

🔹 شهیدی از روستای مزلقان کهنه
🔹 با تحصیلات پایان دبیرستان
🔹گروهبان یکم ارتش
🔹 دارای یک فرزند دختر

🔶 پس از پایان دبیرستان شبانه روزی و ارتقا به درجه گروهبان یکمی ، در هنگامه انقلاب اسلامی از گشودن آتش به روی مردم پرهیز و از پادگان فرار کرد .
🔶 پس از نابودی نظام شاهنشاهی و برگشت به ارتش ، با شروع جنگ با اینکه کفالت پدر و مادر و همسر و فرزندش با او بود از طریق لشکر ۲۱ حمزه راهی جبهه شده و همراه با همسنگران در جنوب کشور به نبرد پرداخت و بالاخره در مهر ۱۳۵۹ در کرخه به آسمان ها پرکشید و مردانگی را معنا کرد .

روحش شاد