آیین تکریم و معارفه رئیس حوزه قضائی بخش نوبران

آیین تکریم و معارفه رئیس حوزه قضائی بخش نوبران

دادستان اراک در آیین معارفه رییس حوزه قضایی بخش نوبران عنوان کرد:
🔹هرگونه تعلل در اجرای احکام قضائی موجب کاهش اثر بازدارندگی می شود

🔹دادستان اراک با اشاره به اینکه هرگونه تعلل در اجرای احکام صادره موجب کاهش اثر بازدارندگی خواهد شد، گفت: تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز بیشتر مربوط به تاخیر در اجرای احکام صادره است.

🔹ربیع اله قربانی دوشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۲ در آیین تکریم و معارفه رئیس حوزه قضائی بخش نوبران اظهار کرد: دستگاه قضائی پرچمدار اصلی اقامه عدل در جامعه بوده و یک تکلیف مستمر و تعطیل ناپذیر دارد و کمبود نیروی انسانی و حجم بالای پرونده‌ها هیچ خللی در ادای وظیفه دستگاه قضائی ندارد/ایسنا