میدان تختی ساوه |آبنمای صخره معلق

میدان تختی ساوه |آبنمای صخره معلق

اجرای طرح آبنمای صخره معلق در میدان تختی با تلاش نیروهای حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ساوه