اجتماع بزرگ مردم ساوه در حمایت از پاسخ سپاه به رژيم صهيونيستی

اجتماع بزرگ مردم ساوه در حمایت از پاسخ سپاه به رژيم صهيونيستی

اجتماع مردم ساوه در حمایت از پاسخ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گستاخی های رژیم منحوس صهیونیستی