استاندار زنجان فعال ترین استاندار دولت تدبیر 

استاندار زنجان فعال ترین استاندار دولت تدبیر 

استاندار زنجان فعال ترین استاندار دولت تدبیر 

دکتر حقیقی استاندار زنجان تعطیلات ایام نوروز به مسافرت خانوادگی نرفته است و ترجیح داده این روزها از مناطق مختلف زنجان بازدید کند و از نزدیک بر نحوه عملکرد دستگاهای اجرایی نظارت کند

از دیگر برنامه های دکتر حقیقی استاندار زنجان در ایام نوروز حضور در بین خانواده های شهدا ، بازدید های سرزده از نهاد ها و دستگاهای اجرایی ، بازدید از بیمارستان های زنجان ، بازدید از مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و رستوران ها و نحوه خدمات دهی رستوران ها ، بازدید از هتل ها بررسی وضعیت بهداشت و قیمت در هتل ها ، اسکان دادن مسافران نوروزی کنار میادین و پارک های زنجان در مراکز تدارک دیده شده زنجان ، حضور در بین معتکفین، بازدید از پایگاه های هلال احمر استان، دیدار و گفتگو با مسافران نوروزی ، حضور فعال در شهرهای استان زنجان و بررسی نحوه خدمات دهی به مسافران نوروزی و … استان زنجان میباشد

استاندار زنجان از نگاهی دیگر