آقایی که هیچ انتقادی را بر نمی تابی و برای پیروزی مجدد خود ، رقبا و اصحاب رسانه را با تازیانه می نوازی !

با این بد اخلاقی ها ، حتی اگر پیروز شوی ، باز هم بازنده ای .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :