اخبار یزد |آیا وقت آن نرسیده از درد ومشکلات مردم سخن گفت جناب زمانی قمی

اخبار یزد |آیا وقت آن نرسیده از درد ومشکلات مردم سخن گفت جناب زمانی قمی

استاندار یزد (زمانی قمی استاندار سابق استان مرکزی) در پاسخ دلواپسان منتقد دولت و

از هاله نور (احمدی نژاد )میگوید

استاندار یزد در مصاحبه اخیر خود با یکی از رسانه های محلی یزد فرموده اند :یاد هاله نور که می افتم گریه ام میگیرد

جناب آقای زمانی قمی آیا زمان آن فرا نرسیده که با مردم صادقانه از ضعف دولت تدبیر سخن بگویید و مشکلات غلط مدیریتی تدبیر را به گذشته ربط ندهید ؟

نزدیک به پنج سال از عمر دولت تدبیر میگذرد آیا گشایشی در زندگی مردم حاصل شد ؟

آیاگوشه ای از مشکلات اقتصادی مردم  حل شد ؟

جناب آقای استاندار ما نیز چون شما وقتی یاد هاله نور می افتیم خون گریه می کنیم  آیا بهتر نیست دولت فعلی مسئولیت مشکلات فعلی را بر دوش دولت های قبلی نیاندازد ؟