بررسی مهم‌ترین عوامل عقب ماندگی ورزش استان مرکزی در ابعاد مختلف

بررسی مهم‌ترین عوامل عقب ماندگی ورزش استان مرکزی در ابعاد مختلف

عوامل عقب ماندگی ورزش استان مرکزی

مهمترین عامل این عقب ماندگی، حداقل ۸۰ درصد مدیریت ضعیف و مدیر کل ورزش و جوانان استان است که در طول سال‌های گذشته نتوانسته از ظرفیت‌های موجود و حضور صنایع در ورزش استفاده بهینه کند.
متاسفانه ورزش_استان در بسیاری از حوزه‌ها در وضعیت اورژانسی قرار دارد و اسامی که بعنوان مدیر کل ورزش اینروزها معرفی میشوند؛ قدرت مدیریت و نجات کشتی طوفان زده ورزش استان را ندارند.

متأسفانه نخبگان و قهرمانان ورزشی استان مرکزی و الخصوص #ساوه و #زرندیه فوق‌العاده مغفول و مظلوم واقع شده‌اند.
با انتقاد از وزیر_ورزش و مدیریت ارشد استان در عدم توجه جدی به ورزش استان و شهرستان ساوه و‌زرندیه تغییر در مدیریت این اداره کل؛ وزیر ورزش بیشتر دنبال فرافکنی است و با تاخیر در تغییر مدیر کل ورزش این ظلم به جامعه ورزش و جوانان استان به پای وزیر نوشته می‌شود یا استاندار؟

مجمع نمایندگان استان باید با وحدت و همدلی گزینه اصلح و کاردان را برای مدیر کلی ورزش و جوانان استان را به استاندار و وزیر ورزش معرفی تا جامعه ورزش به ساحل آرامش برسد.

با تاکید بر اینکه جوانان مرکزی فعالیتی سالم‌تر از ورزش را در استان مرکزی و شهرستان ساوه در دسترس ندارند و تنها چیزی که برای جوانان مرکزی باقی مانده ورزش است؛ سرنوشت ورزش مرکزی با سیستم مدیریت فعلی با اسامی که بعنوان مدیر کل معرفی شده نامعلوم است و به ناکجا می‌رود.

استان مرکزی با حضور صاحبین صنایع در حوزه ورزش از ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برخوردار است و تغییر سیستم مدیریتی این مجموعه از مطالبات ورزشکاران استان و شهرستان ساوه است؛ در خصوص شرایط موجود از استاندار مرکزی کمک و حمایت می‌طلبیم.

تیم تحریریه ساوه خبر