امام جمعه ساوه : برخورد پیشگیرانه و قاطع با حقوق‌های نجومی شود

امام جمعه ساوه : برخورد پیشگیرانه و قاطع با حقوق‌های نجومی شود

برخورد پیشگیرانه و قاطع با حقوق‌های نجومی شود

#امام_جمعه_ساوه با تأکید بر اینکه باید با قضیه #حقوق‌های_نجومی برخورد پیشگیرانه شود گفت: در این بخش مجلس و دولت با قانون‌گذاری درست و اصلاح نظام اداری و ساختارهای معیوب، نقش اصلی دارند اما در برخورد با حقوق‌های نجومی هر سه قوه باید ورود مشخص و تقسیم‌بندی‌شده و قاطع داشته باشند.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: پدیده حقوق‌های نجومی به عنوان یکی از مظاهر فسادزا و اعتمادزدا و اشرافی‌گری مسئولان باید زشت و قبیح شمرده شود؛ این توقع و انتظار مهم عموم مردم از دولت انقلابی و مجلس انقلابی و قوه قضائیه انقلابی است.