سلب میزبانی از تیم فوتبال خوشه طلایی ساوه به علت مشکلات زیرساختی پذیرفتنی نیست

سلب میزبانی از تیم فوتبال خوشه طلایی ساوه به علت مشکلات زیرساختی پذیرفتنی نیست

سلب میزبانی از تیم فوتبال خوشه طلایی ساوه به علت مشکلات زیرساختی پذیرفتنی نیست

دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی استانداری با بیان اینکه سلب میزبانی از تیم فوتبال خوشه طلایی ساوه به علت مشکلات زیرساختی پذیرفتنی نیست، مأموریت بررسی موضوع و شناسایی عوامل بروز این رویداد را به دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و فرمانداری ویژه ساوه ابلاغ کرد.
📌روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ساوه