زمان ورود کاپ قهرمانی جام جهانی به ایران مشخص شد

زمان ورود کاپ قهرمانی جام جهانی به ایران مشخص شد

زمان ورود کاپ قهرمانی جام جهانی به ایران مشخص شد

▫️طبق اعلام‌های قبلی که از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال شده بود قرار است که کاپ قهرمانی جام جهانی در کشور ما هم وارد شود و به معرض عموم قرار گیرد.

▫️این جام قهرمانی قرار است بعد از مجمع انتخابی فدراسیون فوتبال در شهریور ماه وارد ایران شود.