ترک فعل مسئولان در صدور کارت‌های ملی

ترک فعل مسئولان در صدور کارت‌های ملی

ترک فعل مسئولان در صدور کارت‌های ملی

«پژمانفر» عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود:

🔸توضیحاتی که از سوی مسئولان مربوطه در خصوص علت تاخیر در صدور کارت‌های ملی مطرح شد، برای اعضای کمیسیون اصل نود مجلس قانع کنند نبود و از طرف کمسیون ترک فعل در نظر گرفته شد.

🔸قرار بر این شد که تا پایان شهریور ماه ۱۰ میلیون کمبود صدور کارت ملی، صادر شود و اداره ثبت احوال در ۳ شیفت کارت‌های ملی را صادر کنند.