حضور نوروزی، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در ساوه

حضور نوروزی، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در ساوه

حضور نوروزی، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در ساوه

به گزارش اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ساوه، اکبر نوروزی معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به همراه حبیب الله اکبرنژاد رئیس اداره سواد آموزی و اسماعیل براتی رئیس اداره نظارت، سنجش و ارزشیابی تحصیلی این معاونت در ساوه حضور یافت.

🔷 نوروزی پس از تبریک به اصغر قراخانلو بابت انتصاب وی به عنوان مدیر آموزش و پرورش ساوه، هدف از حضور در ساوه را آشنایی با همکاران نهضت پس از انتصاب ایشان به این سمت و تبیین برنامه ها عناون کرد.

🔷 وی افزود نکته اساسی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نهضت سواد آموزی را باید از حاشیه رفتن خارج کنیم و نگاه منطقی و اداری مدیرمنطقه، باعث تقویت این مجموعه می باشد.

🔷 نوروزی گفت: نهضت جایی هست که به فرمان امام خمینی (ره) ایجاد شده و هدف از آن ریشه کن کردن بی سوادی در جامعه است و طبق فرمایش رهبر انقلاب تا پایان برنامه پنجم توسعه این امر باید محقق میشد.

🔷 معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: با جلوگیری از بازماندگان از تحصیل و تقویت نهضت سواد آموزی میتوان بی سوادی را در جامعه ریشه کن کرد.

🔷 نوروزی افزود با تقویت شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و ارتباط بیشتر و بهتر با ادارات مربوطه انجام شود و همچنین صحبت با مدیران مدارس و مجاب کردن آنها جهت همکاری بیشتر با نهضت سوادآموزی می توان باعث تقویت عملکرد نهضت شد.

🔷 اصغر قراخانلو معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه نیز با تبریک انتصاب آقای نوروزی به سمت معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: از زحمات خانم صانع تشکر میکنیم و بنده از زمان تصدی کارشناسی ارزیابی با مجموعه نهضت همکاری داشتیم و باید نگاه ویژه به این نهاد داشته باشیم و نهضت عضو جدا نشدنی از آموزش و پرورش هستند.

🔷 وی افزود در جلسه مدیران حتما بحث همکاری برای شناسایی کم سوادان و بی سوادان تاکید خواهد شد و هر جا نیاز به جلسات توجیهی برای همکاران باشد، اداره نهضت می تواند.