عادل فردوسی پور چرا باید مساله امنیتی کشور شود؟

عادل فردوسی پور چرا باید مساله امنیتی کشور شود؟

🔸سال هاست می گویم صداوسیمای دولتی فایده ندارد. ۳۵ هزار کارمند داریم که آنجا کارت می زند. شما در مقابل شبکه ای که یک ساختمان چهار طبقه دارد بازی را می‌بازید. این شبکه ها از بین نیروهای شما یارگیری می کنند.

 

🔸عادل فردوسی پور چرا باید مساله امنیتی کشور شود؟ از بس صداوسیما در حالت اعتراف سراغ آدم‌ها رفته کسی مصاحبه‌ فارس را باور نمی‌کند.

 

🔸روش کلاسیک این است که طرف بگوید من چه اشتباهاتی کرده ام. چرا یک خبرنگار مطبوعاتی در صداوسیما با پدر مهسا مصاحبه نکرد؟

 

🔸پیشنهاد اول این است که روزنامه ها را تقویت و آنها را در صداوسیما تبلیغ کنیم. روزنامه هنوز اعتبار دارد. تیراژ اسفناک ما ناشی از توزیع و ایرادات فنی است.

 

🔸پیشنهاد دوم این است که شبکه خصوصی تلویزیونی داشته باشیم. اجازه بدهید فیلیمو و نماوا خبر و سرگرمی پخش کند. باید این‌ها را گسترش دهیم.

 

🔸من اگر جای مدیر صداوسیما بودم، همزمان با برنامه شصت دقیقه بی بی سی یک برنامه جذاب پخش می‌کردم. ولی در تلویزیون هیچ چیزی برای تماشا نداریم./ ایرنا