نماینده ساوه در مجلس به رئیس جمهور چین هشدار داد : با احدی شوخی نداریم !

نماینده ساوه در مجلس به رئیس جمهور چین هشدار داد : با احدی شوخی نداریم !

نماینده ساوه در مجلس به رئیس جمهور چین هشدار داد : با احدی شوخی نداریم !

🔹حجت الاسلام سبزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در هشداری به رئیس جمهور چین عنوان کرد: اگر با موضع گیری اخیر در دیدار از کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌خواهید این گاوهای شیرده را بیشتر بدوشید، بدوشید اما این کشورهای صغیر دلخوش به این بیانیه ها نباشند و به نفع آنهاست که با جمهوری اسلامی قوی و قدرتمند با احترام صحبت کنند چرا که ما بر سر تمامیت ارضی خود با احدی شوخی نداریم.