انار سیاه ساوه | انار سیاه الوسجرد

انار سیاه ساوه | انار سیاه الوسجرد

یک عدد انار سیاه را روی یک شعله پخش کن بگذارید.

حرارت شعله را بسیار ملایم کنید.

انار به مدت ۲۰ دقیقه آهسته بپزید تا از داخل بجوشد.

هر از گاهی انار را بچرخانید.

در عفونت های شدید تا سه شب این کار را تکرار کنید.

بعد از آن از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.