برداشت انار از شهر یاقوت‌های سرخ ساوه

برداشت انار از شهر یاقوت‌های سرخ ساوه

برداشت انار از شهر یاقوت‌های سرخ ساوه

 

🔸انار ساوه از مرغوب ترین و شناخته شده ترین انارهای ایران و از مهمترین محصولات باغی ساوه است که در فصل پاییز برداشت می شود. ملس ساوه، آلک ، یوسف خانی و ملس تبریزی از ارقام انار این شهرستان است که به دلیل دانه نرم و پر آب بودن در بازارهای داخلی و خارجی مشتری بسیار دارد.