تجمعات گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان ، شهرستان ساوه 

تجمعات گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان ، شهرستان ساوه 

تجمعات گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان ، شهرستان ساوه

 

📍 ساوه

تجمع مردمی – مصلی امام علی (ع) – ساعت ۱۰ صبح

سخنران : فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج ساوه