نامه سرگشاده حجت فاتح به نماینده شهرستان ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی

نامه سرگشاده حجت فاتح به نماینده شهرستان ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی

نامه سرگشاده حجت فاتح به نماینده شهرستان ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی

 

«بسمه تعالی»

جناب آقای مهندس محمد رضا منصوری
نماینده محترم شهرستانهای ساوه ‌و زرندیه

 

باسلام و تحیات و ضمن قبولی عزاداری سالار شهیدان. اخیراً اخباری مبنی نزول فرمانداری شهرستان ساوه به گوش میرسید که مردم ساوه بی شک از این کم لطفی به این شهرستان آزرده خاطر خواهند شد لذا یکی دو پرسش در باب این اتفاق تلخ برای #افکارعمومی پیش می آید!
که امیدواریم به این پرسش ها به عنوان نماینده ساوه پاسخ دهید !

مسئول پیگیری این موضوع کیست ؟

در صورت به حقیقت پیوستن این اتفاق مقصرین این موضوع چه کسانی هستند ؟

اصل #فرمانداری_ویژه در زمان #مرحوم_اسلامی تصویب شد اما بعد فوت ایشان تا کنون چارت سازمانی این فرمانداری تصویب نشد ؟

قصور صورت گرفته برای عدم تصویب چارت سازمانی از جانب چه کسانی بوده و چه مسئولی میبایستی #پاسخگویی به افکار عمومی ‌باشد ؟

مردم شهرستان ساوه تمایل دارند مواضع حضرتعالی را نسبت به این اتفاق تلخ به طور روشن و صریح بدانند

در پایان خاطرنشان می شود در صورت #سکوت و عدم پاسخگویی روشن به افکار عمومی سکوت شما باعث آزرده خاطر شدن ۳۶هزار ۲۶۴نفری که به شما رای دادند خواهد شد

بی شک #حدیث_خدمت شما نه در گزارش های تصویری و بازدیدهای مستمر می‌باشد بلکه حدیث خدمت شما ارتقاء شهرستان ساوه میباشد

مردم ساوه هنوز از کسری بودجه ناشی از #مالیات_برارزش_افزوده این شهرستان ناراحت هستند

امید است با پیگیری های حضرتعالی این موضوع به حقیقت نزدیک نشود افکار عمومی ساوه منتظر اخباری مسرت بخش ازحضرتعالی هستند

#تاریخ_ماندگار_است

ایام به کام

حجت فاتح