نمایش کمدی تایتانیک در ساوه

نمایش کمدی تایتانیک در ساوه

نمایش کمدی تایتانیک

به کارگردانی اکبر نجفی

با حضور بازیگران خوشنام ساوجی

 

تنها ۲ شب باقی مانده است