رها کوکبی مقام سوم کمربند زرد کاتا مسابقات کاراته استان مرکزی را کسب نمود .

رها کوکبی مقام سوم کمربند زرد کاتا مسابقات کاراته استان مرکزی را کسب نمود .

رها کوکبی مقام سوم کمربند زرد کاتا مسابقات کاراته استان مرکزی را کسب نمود .

🌷رها کوکبی نوه مرحوم حاج حسین قلیچ‌خانی ازشهر غرق آباد در این مسابقات شرکت نموده بود .